Home » Disclaimer

Disclaimer

boinq® is bij de KvK geregistreerd onder nummer 30200175 en draagt btw-identificatienummer 814016650B01.

boinq® wil je hartelijk welkom heten op boinq.studio. Door deze website te gebruiken stem je in met deze disclaimer. boinq® kan de inhoud van de website en disclaimer altijd aanpassen zonder dat je daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door boinq® zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico.

boinq® zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. boinq® is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website.

Handelingen die je op basis van deze website of de door boinq® verstrekte informatie verricht, komen voor jouw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen jou en boinq® tot stand komen. Als je een klacht hebt, dan hoort boinq® dat graag. Stuur je klacht over de inhoud naar info@boinq.com.

Je mag deze website gebruiken, maar je kan geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van boinq® of die van licentiegevers. boinq® behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kan je altijd via info@boinq.com aanvragen.

Mocht het zo zijn dat boinq® per abuis jouw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het boinq® weten via info@boinq.com. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat boinq® verplicht is tot enige schadevergoeding.

boinq® behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

Fase 1: Opportunity

Bepaal doelgroep en hulpvraag.

Salescaptain

Haal meer uit jezelf en jouw salesteam

Salesbuitendienst

Groei en realiseer sneller resultaten

Salesbinnendienst

Ontwikkel en lever een bijdrage aan succes

Fase 2: Challenge

Bepaal het echte probleem.

Nieuwe klanten

Werven van potentiēle klanten op een andere manier

Bestaande klanten

Actiever klanten behouden en uitbouwen

Leidinggeven

Duurzaam leidinggeven aan jouw salesteam(s)

Fase 3: Execute

Bepaal welke oplossing je inzet.

Salescoaching

Van praktijk naar vaardigheden en gedrag

Salesprogramma’s

Duurzaam commercieel leiderschap

Salesconsultancy

(Her)inrichten salesproces of salesmanagement

Voor werkgevers

Weving & selectie

De juiste salesprofessionals vinden die aansluiten bij jouw klanten

Executive search

De juiste salescaptains vinden die de opdracht kunnen uitvoeren

Sales Legends methode

Initiutief en authentieke recruitment voor alle salesvacatures

Voor kandidaten

Werkwijze

Wij pushen niet en nemen de tijd. Zo ontstaat de gevoelsmatch

Salestips

Sales is een vak. Blijf op de hoogte van de laatste salestips.

Vacatures

Luister en kijk naar onze salesvacatures die je verder brengen.